pic_OmSkogTillSalu.jpg (1)

Om Skog till Salu

Skog till Salu är resultatet av ett samarbete mellan TOP Skogliga Beräkningssystem AB och Norra Skogsägarna. På Skog till Salu hittar du det samlade utbudet av skogsfastigheter, lantbruk, hästgårdar samt gods och herresäten till salu, oberoende av mäklare.

Skogsfastigheter publiceras på Skog till Salu inom en vecka från det att mäklare annonserat fastigheten på sin webbplats. Avslutade fastighetsaffärer avpubliceras löpande men viss fördröjning kan förekomma. Vi vill med denna portal öka kunskapen och intresset för att förvärva och äga skog.

Vi ställer krav på att det finns en fastighetsbeskrivning och skogsbruksplan inklusive skogskarta för att publicera fastigheten på Skog till Salu.

Om du har frågor eller synpunkter på Skog till Salu, ber vi dig vänligen använda vårt kontaktformulär